Postępowanie AEZ/S-037/2016

16-03-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 29-04-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety.