Postępowanie AEZ/S-079/2016

10-05-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzenia klimatyzacyjnego oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 17-06-2016

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzenia klimatyzacyjnego oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy.