Postępowanie AEZ/S-093/2015

02-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy (partiami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego) materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowane na podstawie zamówień złożonych w okresie 12 miesięcy (nie wcześniej niż od dnia 28.08.2015 r.) lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia - zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2015 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 13-08-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym znak: AEZ/S-093/2015 pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia