Postępowanie AEZ/S-079/2013

09-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów wraz z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa zestawu do epifluorescencji do diagnostycznego mikroskopu odwróconego Pakiet nr 2 Dostawa mikroskopu odwróconego z kompletem obiektywów i filtrów Pakiet nr 3 Dostawa przenośnego mikroskopu stereoskopowego Pakiet nr 4 Dostawa mikroskopu laboratoryjnego

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2013 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 22-05-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 1, 2, 4 oraz unieważnieniu postępowania w pakiecie 3 w postępowaniu pn. Dostawa mikroskopów wraz z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.Pakiet nr 1 Dostawa zestawu do epifluorescencji do diagnostycznego mikroskopu odwróconego.Pakiet nr 2 Dostawa mikroskopu odwróconego z kompletem obiektywów i filtrów. Pakiet nr 3 Dostawa przenośnego mikroskopu stereoskopowego. Pakiet nr 4 Dostawa mikroskopu laboratoryjnego.