Postępowanie AEZ/S-177/2016

07-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2016 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 34 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )