Postępowanie AEZ/S-059/2020

13-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15858/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy Qiagen i Promega dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Odczynniki wytwarzane przez firmę Qiagen do analiz miRNA (miRCURY) i do sekwencjonowania Pakiet 2 Odczynniki wytwarzane przez firmę Qiagen z wyłączeniem produktów do analiz miRNA (miRCURY) i produktów do sekwencjonowania Pakiet 3 Odczynniki wytwarzane przez firmę Promega

Termin składania ofert: do dnia 23 lipca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )