Postępowanie AEZ/S-068/2014

13-05-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2014 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 06-06-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy.