Postępowanie AEZ/S-165/2014

10-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-165/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2014 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 09-10-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze z w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postepowaniu pn. Dostawa oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • 03-10-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietami 1 i 2 w postępowaniu pn. Dostawa oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.