Postępowanie AEZ/S-018/2016

05-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli i symulatorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2016 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 14-04-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 4 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i symulatorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
  • 01-04-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami 1-3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 5 - w postępowaniu pn. Dostawa modeli i symulatorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.