Postępowanie AEZ/S-193/2014

20-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-193/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM . Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM .Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM .Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 8: Dostawa dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.Pakiet 9: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 10: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 11: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Zakładu Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2014 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 43 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 01-12-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postepowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM . Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM .Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM .Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 8: Dostawa dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.Pakiet 9: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 10: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 11: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Zakładu Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM.