Postępowanie AEZ/S-025/2013

22-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa pomp perfuzyjnych, 2)Pakiet 2 dostawa video-laryngoskopu do trudnych intubacji, 3)Pakiet 3 dostawa zestawu do elektroforezy pionowej, 4)Pakiet 4 dostawa pH-metru laboratoryjnego, 5)Pakiet 5 dostawa dermatoskopu, 6)Pakiet 6 dostawa nakładki dermoskopowej do iPhone 5, 7)Pakiet 7 dostawa inkubatora z wytrząsaniem, 8)Pakiet 8 dostawa wagi precyzyjnej,

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2013 do godziny 10:45 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 10-04-2013

    pobierz Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 dostawa pomp perfuzyjnych,2)Pakiet 2 dostawa video-laryngoskopu do trudnych intubacji, 3)Pakiet 3 dostawa zestawu do elektroforezy pionowej,4)Pakiet 4 dostawa pH-metru laboratoryjnego, 5)Pakiet 5 dostawa dermatoskopu, 6)Pakiet 6 dostawa nakładki dermoskopowej do iPhone 5,7)Pakiet 7 dostawa inkubatora z wytrząsaniem, 8)Pakiet 8 dostawa wagi precyzyjnej.