Postępowanie AEZ/S-048/2014

06-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2014 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 25-03-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.
  • 21-03-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietu 1 oraz 3 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.