Postępowanie AEZ/S-029/2015

20-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 26-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.