Postępowanie AEZ/S-066/2022

29-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/65144/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów i defibrylatorów szkoleniowych w podziale na pakiety AEZ/S-066/2022 Pakiet 1 Model mózgu z tętnicami, Model czaszki, Trenażer wzorcowy do nauki chwytów Leopolda oraz osłuchiwania pracy serca płodu, Model szkieletu anatomicznego z mięśniami i kośćmi, ponumerowany Pakiet 2 Zestaw do nauki iniekcji, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego Pakiet 3 Wideolaryngoskopy szkoleniowe z wyposażeniem Pakiet 4 Skóra i żyły do modelu W44101 Pakiet 5 Defibrylator automatyczny szkoleniowy AED Pakiet 6 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Kavo (szczęka i żuchwa) Pakiet 7 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Frasaco AG-3 (szczęka i żuchwa) Pakiet 8 Trenażer do nauki udrażniania dróg oddechowych u osoby dorosłej Pakiet 9 Model do nauki pielęgnacji odleżyn Pakiet 10 Trenażer do punkcji lędźwiowej Pakiet 11 Trenażer do badań ginekologicznych Pakiet 12 Trenażer do nauki pielęgnacji stomii

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )