Postępowanie AEZ/S-003/2016

27-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 urządzenie do cyfrowego pomiaru bólu (1 szt.); Pakiet 2 ureterorenoskop i optyka nefroskopowa (1 szt.); Pakiet 3 defibrylator dwufazowy (1 szt.); Pakiet 4 trenażer laparoskopowy z oprogramowaniem (1 szt.); Pakiet 5 monitor do pomiarów hemodynamicznych (1 szt.); Pakiet 6 moduł aktualizacji oprogramowania do stanowiska do rejestracji i analizy sygnałów EEG DigiTrack będący w posiadaniu Zamawiającego; Pakiet 7 bezprzewodowy moduł transmisji danych do systemu F-Scan będący w posiadaniu Zamawiającego (1 szt.); Pakiet 8 laser terapeutyczny (1 szt.); Pakiet 9 optyka Hopkinsa (2 szt.); Pakiet 10 optyka sztywna i światłowód (1 szt.); Pakiet 11 glukometr do kontroli gospodarki lipidowej (1 szt.); Pakiet 12 czytnik testów (2 szt.); Pakiet 13 akcesoria do monitora rzutu serca; Pakiet 14 sinusoskop (1 szt.);

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2016 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 03-03-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku w zakresie Pakietu 3 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
  • 22-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 10 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
  • 17-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pod nazwą: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14