Postępowanie AEZ/S-027/2015

24-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wideootoskop Pakiet 2: Kardiotokograf Pakiet 3: Zestaw dermatoskopowy Pakiet 4: Przenośny aparat USG Pakiet 5: Bilirubinometr Pakiet 6: System EKG Pakiet 7: Aparatu USG wraz z głowicą liniową Pakiet 8: Elektrokardiograf przenośny

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2015 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 11-05-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 2.
  • 17-04-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 1.