Postępowanie AEZ/S-107/2013

14-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do oznaczania stężenia swoistych alergenowo IgE w surowicy

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2013 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 24-05-2013

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa odczynników do oznaczania stężenia alergenowo swoistych IgE w surowicy.