Postępowanie AEZ/S-203/2013

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-203/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 Odczynniki firmy Abcam, Pakiet 2 Odczynniki firmy Roche.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2013 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 19-09-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety