Postępowanie AEZ/S-023/2014

30-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2014 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 05-03-2014

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.