Postępowanie AEZ/S-014/2015

30-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Studium Medycyny Katastrof WUM.Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM.Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób WUM.Pakiet 12: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 13: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2015 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 47 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 02-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.
  • 25-02-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM.
  • 13-02-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Studium Medycyny Katastrof WUM.Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób WUM.Pakiet 12: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 13: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM,