Postępowanie AEZ/S-115/2016

27-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych,w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa autoklawu, 2)Pakiet 2 dostawa zestawu do analizy dermatologicznej myszy, 3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki głębokiego mrożenia, 4)Pakiet 4 dostawa zestawu do przechowywania materiału biologicznego, 5)Pakiet 5 zamrażarki niskotemperaturowej, 6)Pakiet 6 dostawa pojemników do przechowywania materiału biologicznego, 7)Pakiet 7 dostawa zestawu do obsługi przyjmowania i wydawania preparatów.

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2016 do godziny 10:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 29-08-2016

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.:Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych,w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa autoklawu,2)Pakiet 2 dostawa zestawu do analizy dermatologicznej myszy,3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki głębokiego mrożenia,4)Pakiet 4 dostawa zestawu do przechowywania materiału biologicznego,5)Pakiet 5 zamrażarki niskotemperaturowej,6)Pakiet 6 dostawa pojemników do przechowywania materiału biologicznego,7)Pakiet 7 dostawa zestawu do obsługi przyjmowania i wydawania preparatów.