Postępowanie AEZ/S-075/2015

23-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu w niemagnetycznym zbiorniku Wykonawcy oraz helu gazowego sprężonego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy ciekłego azotu (napełnianie naczynia dewara odbiorcy) Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach na wymianę, pustych butli na gaz, reduktorów do butli, usługi transportu przedmiotu umowy do odbiorcy oraz usługi związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego butli Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą butli oraz usługą transportu przedmiotu umowy do odbiorcy

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2015 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 03-07-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 3 i 4 w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy w podziale na pakiety
  • 02-07-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1 i 2 w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy w podziale na pakiety