Postępowanie AEZ/S-074/2020

29-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17823/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby: a) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, b) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, c) Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie d) Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach: 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4 do SIWZ, zawierających oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., ustalonych na podstawie zużycia energii w latach ubiegłych, wg taryf określonych w tych dokumentach.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )