Postępowanie AZP/Z-027/2021

07-06-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/30528/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i studentów WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )