Postępowanie AEZ/S-077/2015

01-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM. Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 4: Dostawa kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUMPakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUMPakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 9: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM.Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Chemii Leków WUMPakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.Pakiet 12: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 09 czerwca 2015 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 45 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 15-06-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM. Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 4: Dostawa kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUMPakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUMPakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 9: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM.Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Chemii Leków WUMPakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.Pakiet 12: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM.