Postępowanie AEZ/S-058/2015

21-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu eksperymentalnego częstotliwości rezonansowej rezonatora Helmholtza, 2)Pakiet 2 - dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego, 3)Pakiet 3 - dostawa pH-metru, 4)Pakiet 4 - dostawa urządzenia pomiarowego, 5)Pakiet 5 - dostawa cylindrycznej łaźni wodnej, 6)Pakiet 6 - dostawa systemu monitorowania sal operacyjnych, 7)Pakiet 7 - dostawa analizatora składu ciała

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2015 do godziny 10:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 12-05-2015

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu eksperymentalnego częstotliwości rezonansowej rezonatora Helmholtza, 2)Pakiet 2 - dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego, 3)Pakiet 3 - dostawa pH-metru, 4)Pakiet 4 - dostawa urządzenia pomiarowego, 5)Pakiet 5 - dostawa cylindrycznej łaźni wodnej, 6)Pakiet 6 - dostawa systemu monitorowania sal operacyjnych, 7)Pakiet 7 - dostawa analizatora składu ciała