Postępowanie AEZ/S-015/2016

09-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: rozbudowa mikroskopu BX50, będącego w posiadaniu Zamawiającego, o trzy dodatkowe stanowiska obserwacyjne; Pakiet 2: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 3: mikroskopy laboratoryjne (2 szt.); Pakiet 4: homogenizator ultradźwiękowy; Pakiet 5: młynek rotacyjno-kulowy - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2016 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 02-03-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 4 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: rozbudowa mikroskopu BX50, będącego w posiadaniu Zamawiającego, o trzy dodatkowe stanowiska obserwacyjne; Pakiet 2: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 3: mikroskopy laboratoryjne (2 szt.); Pakiet 4: homogenizator ultradźwiękowy; Pakiet 5: młynek rotacyjno-kulowy
  • 26-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 2 i 3 postępowania pn. "Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: rozbudowa mikroskopu BX50, będącego w posiadaniu Zamawiającego, o trzy dodatkowe stanowiska obserwacyjne; Pakiet 2: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 3: mikroskopy laboratoryjne (2 szt.); Pakiet 4: homogenizator ultradźwiękowy; Pakiet 5: młynek rotacyjno-kulowy".
  • 25-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, w zakresie dostawy objętej Pakietem 5. Postępowanie znak; AEZ/S-015/2016 pn. "Dostawa następujących urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskop odwrócony; Pakiet 2: poz. 1 - wirówka szybkoobrotowa, poz. 2 - mini wirówka; Pakiet 3: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 4: wytrząsarka laboratoryjna; Pakiet 5: wytrząsarka laboratoryjna (...)"