Postępowanie AZP/Z-030/2021

31-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/30034/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-030/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki; Pakiet 2: Dostawa chłodziarko - zamrażarki; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki skrzyniowej; Pakiet 4: Dostawa chłodziarki recyrkulacyjnej; Pakiet 5: Dostawa chłodziarki; Pakiet 6: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z wyposażeniem;

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )