Postępowanie AEZ/S-086/2015

25-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa stacji wymiany klatek do zwierzętarni Zakładu Immunologii WUM, spełniającej minimalne wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2015 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 09-06-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa stacji wymiany klatek do zwierzętarni Zakładu Immunologii WUM .