Postępowanie AEZ/S-010/2020

20-01-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-010/2020

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )