Postępowanie AEZ/S-005/2013

03-01-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa Budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii" w podziale na pakiety: Pakiet 1 - wykonanie robót w zakresie centralnego ogrzewania, Pakiet 2 - wykonanie robót drogowych, termoizolacji i wykończenia cokołu budynku wraz z opaską oraz przyłączy wod. kan.

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2013 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 13-02-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa Budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii" w podziale na pakiety: Pakiet 1 - wykonanie robót w zakresie centralnego ogrzewania, Pakiet 2 - wykonanie robót drogowych, termoizolacji i wykończenia cokołu budynku wraz z opaską oraz przyłączy wod. kan.
  • 05-02-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa Budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii" w podziale na pakiety: Pakiet 1 - wykonanie robót w zakresie centralnego ogrzewania, Pakiet 2 - wykonanie robót drogowych, termoizolacji i wykończenia cokołu budynku wraz z opaską oraz przyłączy wod. kan.