Postępowanie AEZ/S-266/2013

05-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-266/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, Pakiet 1- komory laminarne 3 sztuki, Pakiet 2- komora laminarna 1 sztuka, Pakiet 3 - zgrzewarka sztuk 1, Pakiet 4- cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2013 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 13-01-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT,Pakiet 1- komory laminarne 3 sztuki, Pakiet 2- komora laminarna 1 sztuka.
  • 08-01-2014

    pobierz Unieważnienie postępowania pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w zakresie: Pakiet 3 - zgrzewarka sztuk 1, Pakiet 4- cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza