Postępowanie AEZ/S-051/2015

06-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2015 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 01-09-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych Pakietem 1 i 5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 3 i 4 w postępowaniu pn.Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-051/2015
  • 20-08-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 6 10 oraz wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 11 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.