Postępowanie AEZ/S-020/2020

14-02-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )