Postępowanie AEZ/S-004/2021

25-02-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/23543/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w laboratoriach oraz środków do utrzymania czystości i higieny Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej; Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa materiałów do utrzymania czystości; Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej; Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )