Postępowanie AZP/Z-006/2021

08-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25925/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-006/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do zarządzania i archiwizacji kardiologicznych badań obrazowych oraz możliwością wykonywania kompleksowych analiz

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )