Postępowanie AEZ/S-013/2021

31-03-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25520/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )