Postępowanie AEZ/S-060/2023

27-10-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/111943/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2023

Przedmiot zamówienia: Wytworzenie oraz dostarczenie leków oraz placebo na potrzeby realizacji projektu: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą (SABINE)”

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2023 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )