Postępowanie AEZ/S-161/2015

12-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-161/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb SPDSK WUM w system bezpieczeństwa oraz przełącznik sieciowy z podziałem na pakiety: Pakiet 1 Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa wraz z instruktażem w zakresie obsługi, Pakiet 2 Rozbudowa rdzenia sieci dostawa redundantnego przełącznika CORE-SWITCH wraz z wdrożeniem i instruktażem w zakresie obsługi

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 10-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb SPDSK WUM w system bezpieczeństwa oraz przełącznik sieciowy z podziałem na pakiety
  • 08-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb SPDSK WUM w system bezpieczeństwa oraz przełącznik sieciowy z podziałem na pakiety
  • 02-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakiecie 1 oraz o wyborze oferty w Pakiecie 2, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb SPDSK WUM w system bezpieczeństwa oraz przełącznik sieciowy z podziałem na pakiety