Postępowanie AEZ/S-076/2014

04-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2014 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 23-04-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem1, 3 i 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.