Postępowanie AEZ/S-072/2016

29-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2016 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 15-07-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzetu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 8.
  • 13-06-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietami 2, 3, 7, 11.
  • 10-06-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietami 1, 4, 5, 6, 10 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 9 i 12.