Postępowanie AEZ/S-086/2016

06-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i sprzętu medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: komory laminarne: poz. 1) wolnostojące komory laminarne 2 szt., poz. 2) wolnostojąca komora laminarna do pracy z cytostatykami - 1 szt., poz. 3) komora PCR 1 szt.; Pakiet 2: automatyczny licznik komórek umożliwiający odczyt kanałów fluorescencji (1 szt.);Pakiet 3: termostat blokowy laboratoryjny do ogrzewania próbek (1 szt.); Pakiet 4: mierniki parametrów środowiskowych (3 szt.);Pakiet 5: łóżeczko noworodkowe (1 szt.); Pakiet 6: wytrząsarka laboratoryjna (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.6 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 6.1 i 6.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 07-07-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem 2 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i sprzętu medycznego w podziale na pakiety
  • 30-06-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami: 1, 3, 5 i 6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i sprzętu medycznego w podziale na pakiety .