Postępowanie AEZ/S-047/2020

22-05-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14645/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2020

Przedmiot zamówienia: Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Rekrutacja studentów z obszaru Izraela oraz Niemiec i Wielkiej Brytanii (o ile dotyczy); Pakiet 2 – Rekrutacja studentów z obszaru Skandynawii oraz Niemiec i Wielkiej Brytanii (o ile dotyczy).

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )