Postępowanie AEZ/S-002/2013

08-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 krzesła i fotele do jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 2 meble biurowe do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM, Pakiet 3 meble biurowe do Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji, Pakiet 4 meble biurowe do Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, Pakiet 5 meble biurowe do Zakładu Chemii Fizycznej, Pakiet 6 meble biurowe do Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM, Pakiet 7 szafy aktowe

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2013 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 05-02-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.