Postępowanie AEZ/S-124/2022

08-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77350/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przeznaczeniem na potrzeby Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Projektu CAR-NET, znak sprawy: AEZ/S-124/2022

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )