Postępowanie AZP/Z-022/2021

10-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/44616/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2021

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CART anty CD-19 na potrzeby badania klinicznego

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )