Postępowanie AEZ/S-038/2020

22-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13798/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli do wyposażenia pomieszczenia laboratoryjnego nr 009 w budynku Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )