Postępowanie AEZ/S-051/2020

03-06-2020

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-051/2020

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji niecek basenowych, urządzeń i instalacji technologicznej uzdatniania wody, automatyki i sterowania lamp UV oraz podnośnika dla niepełnosprawnych, w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2020 do godziny 23:59 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )