Postępowanie AEZ/S-048/2021

01-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40711/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciepła do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-048/2021

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )