Postępowanie AEZ/S-106/2020

24-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21390/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych typ AllinOne 24" – 150 szt. Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych typu SFF z monitorem 24" – 150 szt., Pakiet 3 – Sukcesywne dostawy komputerowych stacji roboczych z monitorem 24" – 25 szt., Pakiet 4 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 13" – 70 szt., Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 16" – 10 szt., Pakiet 6 – Sukcesywne dostawy drukarek kolorowych – 50 szt., Pakiet 7 – Sukcesywne dostawy drukarek monochromatycznych – 70 szt., Pakiet 8 – Sukcesywne dostawy urządzeń wielofunkcyjnych – 50 szt., Pakiet 9 – Sukcesywne dostawy urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych – 50 szt., Pakiet 10 – Sukcesywne dostawy monitorów 24" – 80 szt., Pakiet 11 – Sukcesywne dostawy monitorów 27"– 50 szt., Pakiet 12 – Sukcesywne dostawy rzutników –100 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )